Over ons

Wat doen wij?


StructuurCultuur

Cultuurpijlers

Wat doen wij?

Ervaren leidinggevenden geven aan dat de slagkracht en het succes van een organisatie wordt  bepaald door de prestaties van de medewerkers. Zij hebben contact met klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Tijdens deze contacten wordt het beeld van de organisatie gevormd.
Ook de uitvoering van de interne processen zoals productontwikkeling, marketing, administratie, productie, etc. ligt in de handen van de medewerkers. Hiermee bepalen zij tevens de kwaliteit, efficiency en effectiviteit van deze processen. Naast de structuur is het dan ook vooral de cultuur die het succes van de organisatie bepaalt.
Alle reden om aandacht te besteden aan de cultuur en de medewerkers. Cultuurpijlers heeft met haar cultuurscan een methode ontwikkeld om de organisatiecultuur te meten, analyseren en eventueel bij te sturen.

Structuur, cultuur & pijlers

Bij het verbeteren van prestaties en verwezenlijken van plannen blijven organisaties vaak hangen in de structuur. De functiematrix wordt gewijzigd, rollen opnieuw verdeeld, rapportagelijnen verlegd en processen aangepast. Soms worden nog nieuwe controlemaatregelen ingericht en daarmee is de organisatie klaar voor de (nieuwe) start.
Het uitsluitend aanpassen van de structuur heeft echter maar beperkte invloed. Structuren bieden houvast maar zijn gebouwd op het fundament van de organisatie: de cultuur
!

De cultuur bepaalt hoe er in een organisatie wordt gewerkt. Welke normen, waarden en gedragingen zijn er zonder dat het direct opvalt. Dit zijn de ongeschreven regels: ‘zo doen wij dat bij ons’. De cultuur vormt het DNA en bepaalt daarmee het succes van de organisatie.
Waardoor wordt deze cultuur gedragen? Hoe kun je de cultuur meten en beïnvloeden? Of is cultuur gewoon een gegeven?

Het fundament van de cultuur wordt gevormd door drie pijlers: veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Immers, zonder het gevoel van veiligheid worden zaken niet benoemd, vragen niet gesteld en blijven antwoorden uit waardoor een compleet beeld ontbreekt.
Zonder vertrouwen in jezelf en in elkaar staat iedere actie, iedere uitkomst ter discussie. Onzekerheid en wantrouwen krijgen de overhand waardoor de voortgang ernstig wordt vertraagd.
Als niet duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid voor wat draagt, is niemand aanspreekbaar als resultaten uitblijven. En wie complimenteer je bij een briljante uitkomst?
Zonder de drie cultuurpijlers is plezierig en succesvol samenwerken onmogelijk. Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid vormen de drie pijlers waarop iedere organisatie haar cultuur verder vorm kan geven.

 

Veiligheid

Sociale veiligheid zorgt voor een compleet beeld op onderwerpen. Omdat vragen gesteld kunnen worden, komen (mogelijke) problemen boven water.

Vertrouwen

Vertrouwen zorgt voor snelheid en efficiency. Iedereen weet van zichzelf en elkaar dat afspraken worden nagekomen en hulp wordt gevraagd indien dat nodig is. 

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid zorgt voor verbondenheid en gezamenlijkheid. Als resultaten uitblijven wordt er samen gezocht naar oplossingen. Als resultaten worden behaald is er trots door de hele organisatie.