Cultuurpijlers

Grip op organisatiecultuur 

Wie zijn wij?
van denken naar doen...

Wie zijn wij?

Cultuurpijlers helpt organisaties om grip te krijgen op de cultuur binnen een organisatie. Hierbij besteden we vooral aandacht aan de drie pijlers die het fundament vormen van iedere organisatiecultuur: veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Met onze cultuurscan meten en analyseren wij de prestaties op deze drie pijlers en brengen de ontwikkelingen in beeld.

Van denken naar doen

De analyse is uitgevoerd, de rapporten zijn geschreven, de presentatie gehouden en het besluit genomen. En toen werd het stil…
Bij veel organisaties is dit helaas de gang van zaken. Er wordt veel tijd en energie gestoken in het verrichten van studies om te komen tot een nieuwe of aangepaste strategie, reorganisatie, fusie, overname of grote investering. Er is veel aandacht voor het denken. Maar is die aandacht er ook voor de uitvoering? Hoe operationaliseer je de gedachten en ideeën die op papier staan? Hoe kom je van denken naar doen?
De cultuur van de organisatie is bepalend voor het succes van de uitvoering!