Cultuurscan

Cultuur- Scan

Grip krijgen

Cultuurscan

Sociale veiligheid zorgt voor een compleet beeld op onderwerpen. Omdat vragen gesteld kunnen worden, komen (mogelijke) problemen boven water.

Vertrouwen zorgt voor snelheid en efficiency. Iedereen weet van zichzelf en elkaar dat afspraken worden nagekomen en hulp wordt gevraagd indien dat nodig is. 

Verantwoordelijkheid zorgt voor verbondenheid en gezamenlijkheid. Als resultaten uitblijven wordt er samen gezocht naar oplossingen. Als resultaten worden behaald is er trots door de hele organisatie

Veiligheid 79%
Vertrouwen 48%
Verantwoordelijkheid 90%

Met de cultuurscan meten wij de prestaties op de drie cultuurpijlers: veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Hierdoor ontstaat inzicht in gewoonten die normaal gesproken onbesproken blijven. De cultuurscan maakt inzichtelijk waar het goed gaat en waar het fundament eventueel verbeterd kan worden. Per cultuurpijler worden vier categorieën gemeten: leiderschap, samenwerking, teamgewoonten en zelfbeeld.

De scan bestaat uit 60 vragen en stellingen die in maximaal 15 minuten worden beantwoord. Hierdoor ontstaat een eerste beeld van de organisatie. De resultaten zijn volledig anoniem.

Cultuurpijlers analyseert en verwerkt de resultaten in een gedetailleerde rapportage over veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Zo kunnen we vaststellen waar bijsturing gewenst of noodzakelijk is.

Geïnteresseerd? Ook nieuwsgierig naar de gezondheid van het fundament van de cultuur binnen de organisatie?
Vraag de cultuurscan aan.