Veiligheid

De cultuurpijler veiligheid

Als medewerkers binnen een organisatie niet bang zijn om te zeggen wat ze vinden, is de basis gelegd voor een omgeving met voldoende sociale veiligheid. Als iedereen de veiligheid voelt om te vragen en om door te vragen, ontstaat een cultuur waarin altijd alle aspecten van een dilemma op tafel komen. Alle perspectieven worden belicht. Dit complete beeld zorgt voor goede en gedragen besluitvorming. Een cultuur waarbij iedereen wordt uitgedaagd zijn of haar talenten optimaal te benutten.
‘Veiligheid’ vormt samen met de begrippen ‘vertrouwen’ en ‘verantwoordelijkheid’ het fundament onder de cultuur van een organisatie.
Cultuurpijlers helpt organisaties om grip te krijgen op deze pijlers. Met onze cultuurscan meten en analyseren wij de prestaties op de drie cultuurpijlers en brengen de ontwikkelingen in beeld. Hierdoor wordt organisatiecultuur meetbaar en stuurbaar.

Wil je meer weten?
Neem contact met ons op of vraag direct informatie aan over de cultuurscan.