Vertrouwen

De cultuurpijler vertrouwen

Vertrouwen in elkaar is vaak bepalend voor de sfeer binnen een organisatie. Als jij niet twijfelt aan de kennis en kunde van de ander en de ander  twijfelt niet aan jou, bevordert dat de onderlinge band. Het werkplezier verbetert en de snelheid van handelen neemt toe. Vertrouwen is ook kwetsbaar; het komt te voet en gaat te paard.
‘Vertrouwen’ vormt samen met de begrippen ‘veiligheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ het fundament onder de cultuur van een organisatie. Cultuurpijlers helpt organisaties om grip te krijgen op dit fundament. Met onze cultuurscan meten en analyseren wij de prestaties op de drie cultuurpijlers en brengen de ontwikkelingen in beeld. Hierdoor wordt organisatiecultuur meetbaar en stuurbaar.

Wil je meer weten?
Neem contact met ons op of vraag direct informatie aan over de cultuurscan.